دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ایجاد یک سیستم نرم افزاری بانک اطلاعاتی و همچنین بهره برداری از این بانک اطلاعاتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ،مهدی فخاری افزود: باید اطلاعات لازم در زمینه صنعت از اطلاعات موجود در اتاق بازرگانی ، خانه صنعت و معدن و شرکت شهرک های صنعتی جمع آوری شود و با تمامی این ارگان ها به منظور جمع اوری اطلاعات هماهنگی های لازم انجام شود. وی بیان کرد: بحث تدوین پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات لازم نیز از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اطلاعات پراکنده باید غربال گری شده و اطلاعات صحیحی از تولیدکنندگان و صنعتگران مشخص شود . فخاری افزود: این اقدام می تواند از طریق تشکیل یک تیم پرسشگر یا دعوت از صنعتگران برای حضور در جلساتی که در کارگاه ها و کمیته ها تشکیل می شود به منظور ارایه توضیحات لازم در زمینه بانک جامع اطلاعات صنایع به آنها انجام شود. دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ایجاد یک سیستم نرم افزاری به وسیله شرکت های متخصص ، سیستم بروزرسانی داده های جمع آوری شده ، مدیریت بانک اطلاعاتی و نحوه انجام آن و همچنین بهره برداری از این بانک اطلاعاتی از اهمیت زیادی برخوردار است.