با حکم استاندار اصفهان در جلسه کمیته راهبری منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان علیرضا همدانیان بعنوان سرپرست منطقه ویژه علم و فناوری استان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ،استاندار اصفهان گفت: شهرک علمی و تحقیقاتی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه های ذیربط باید همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند. زرگرپور با اشاره به گزارش مشاور علم و فناوری استاندار در باره فرآیند طی شده برای تهیه، تدوین و تقدیم پیشنهاد استان در باره اساسنامه سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری گفت: قعالیت های لازم برای ایجاد بستر مناسب و ورود به عملیات اجرایی این کریدور باید آغاز و در باره تصویب اساسنامه جدید نیز پیگیری لازم انجام شود.