دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان گفت: برای ترویج فرهنگ استفاده کمتر از خودروی شخصی، شخصیت های اصلی مجموعه دیرین دیرین مهمان اصفهان شده اند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سعید امامی اظهار داشت: در این تیزر در کانال کمیته فرهنگ شهروندی @isfahanshahrvandi سعی شده به صورت طنز شهروندان را به استفاده از وسیله نقلیه پاک به جای وسیله نقلیه موتوری تشویق کند. وی گفت: سه شنبه های بدون خودرو طرحی است که از طرف کمیته فرهنگ شهروندی و پویش مردمی ترافیک شهرداری اصفهان برای ترویج فرهنگ استفاده از وسیله نقلیه پاک، در تابستان امسال اجرا شد.