با ابلاغ حکمی از سوی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اسد الله گرجی زاده به عنوان مدیرکل زندان های استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اسدالله گرجی زاده پیش از این به عنوان مدیرکل زندان‌های استان کردستان به فعالیت مشغول بوده است. همچنین با حکم رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور رمضان امیری مدیرکل سابق زندان های استان اصفهان به عنوان مدیرکل زندان های استان کرمان منصوب شد.