مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خور و بیابانک گفت: برداشت گیاه صنعتی روناس درسطح ۴۰ هکتار از زمین های کشاورزی در خور و بیابانک آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضایی متوسط برداشت این گیاه در هر هکتار را بیش از ۷و نیم تن بیان کرد و افزود: پیش بینی می‌شود امسال افزون بر ۱۰۰ تن رناس برداشت شود. وی مقاوم بودن به کم آبی و خاک شور و بازدهی اقتصادی خوب را از مزیت های کشت روناس عنوان کرد و گفت: این گیاه به خاطر رنگ طبیعی ریشه آن درصنعت رنگرزی الیاف و نساجی مورد اقبال صنعتگران این رشته قرار گرفته است و از مهم ترین صنایع دستی و صادراتی کشور قرار دارد. روناس در اواخر زمستان کشت می‌شود و پس از ۵ سال در اواخر مرداد برداشت آن آغاز و تا اوایل مهر ادامه دارد.