فرماندار شهرستان خمینی شهر گفت: در هفته دولت ۲۳طرح با اعتباری بالغ بر یکصد و بیست و چهار میلیارد و۳۷۲میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رضوانی گفت: احداث مرکز بهداشت جوی آباد، مدرسه عماد، آب رسانی به شهرک برق و الکترونیک و احداث گلخانه روستای تیرانچی از مهمترین این طرح هاست.