دو رکابزن اصفهانی در رشته کورسی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری ایران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسابقات کاپ آسیایی کشور هندوستان ونیز مسابقات قهرمانی جهان کورسی در کشور قطر در مهر سال جاری برگزار می شود. دو نفر از رکابزنان استان اصفهان به نام های امیر حسین جمشیدیان ومهدی بیدرام به اردوی انتخابی تیم ملی دوچرخه سواری ایران دعوت شدند. اردوی تیم ملی ایران از تاریخ ۶ تا ۱۲ شهریور در تهران برگزار می شود.