مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان اظهار داشت: جدول گذاری و ساماندهی خیابان آل محمد به طول۲۰۰۰ متر و با مساحتی بیش از ۷۵۰ مترمربع بلوک فرش در حال تکمیل شدن است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی اصغر شاطوری با اشاره به ساماندهی میدان آل محمد و تبدیل آن به چهارراه گفت: روان سازی ترافیکی معابر و رفع نقاط حادثه خیر در دستور کار این منطقه می باشد. وی افزود: ساماندهی رفیوژ وسط و اصلاح هندسی میدان واقع در، خیابان آل محمد و همچنین مناسب سازی پیاده رو ها جهت عبور عابران پیاده اجرا شده است.