در چهارمین هفته از طرح سه‌شنبه‌های بدون خودروی خیابان چهارباغ عباسی پرچم امام حسین(ع) در جمع عاشقان حسینی برافراشته می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در راستای طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو، از ظرفیت حضور مردم در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان به عنوان بافت قدیمی دوران صفویه برای نمایش بیش از پیش ورزش جانبازان و معلولان در دو رشته استفاده می‌شود. اجرای زنده ورزش باستانی از سوی جانبازان و معلولان هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان اصفهان با رویکرد بحث فرهنگی از جمله برنامه های این هفته از سه شنبه های بدون خودرو است. اجراکنندگان این طرح با توجه به حضور پرشور جانبازان و معلولان در این عرصه و موفقیت‌های صورت گرفته طی سال‌های گذشته و با توجه به این موضوع که این ورزش با ارزش‌های دینی و فرهنگی ما همسو بوده، اقدام به اجرای آن می‌کنند که تمام برنامه ورزش‌های پهلوانی توسط جانبازان و معلولان در محوطه میانی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان اجرایی شود. بافت فرش حرم مطهر امام حسین(ع) در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان و برافراشتن پرچم حرم امام حسین(ع) نیز از دیگر برنامه‌های مد نظر برای چهارمین هفته از طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو به شمار می‌رود. ویژه‌برنامه سه‌شنبه‌های بدون خودرو هر سه‌شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ و با محوریت برنامه‌های فرهنگی، از سوی پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان و با همراهی کمیته فرهنگ شهروندی، سازمان فرهنگی تفریحی و سازمان ورزش شهرداری اصفهان اجرایی می‌شود.