مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: برداشت پسته در شهرستان آران و بیدگل قطب این محصول در استان اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین فتاحی وسعت باغ های زیر کشت این محصول را حدود سه هزار و ۲۰۰ هکتار بیان کرد و گفت: پیش بینی می شود از هر هکتار دو تن پسته برداشت شود. وی افزود: حدود هزار و ۷۰۰هکتار از سطح زیر کشت پسته بارور است و مابقی سال های آینده به بار خواهند نشست. وی افزود: برداشت این محصول پسته از اول شهریور آغاز و تا ۲۰ مهرماه ادامه دارد. فتاحی گفت: محصول پسته آران و بیدگل پس از برداشت به هشت واحد فرآوری پسته در شهرستان حمل و پس از فرآوری به مصرف داخلی رسیده و به کشورهای دیگر نیز صادر می شود. وی با اشاره به این که این شهرستان از لحاظ تولید پسته رتبه اول استان اصفهان را دارد، گفت: پسته های برداشت شده از نوع ارقام احمدآقایی، اکبری و کله قوچی هستند که بیشترین سطح زیر کشت هم در جاده ابوزید آباد قرار دارد. مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: از سه هزار و ۵۰۰ هکتار باغ در این شهرستان، حدود سه هزار و ۲۰۰هکتار آن زیر کشت پسته قرار دارد. شهرستان آران و بیدگل در شمالی ترین نقطه استان اصفهان، در ۲۱۵ کیلومتری مرکز استان اصفهان قرار دارد.