دو متخلف صید پرندگان در مناطق آزاد شهرستان چادگان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان اداره محیط زیست چادگان طی گشت و کنترل از مناطق آزاد شهرستان چادگان در اراضی کشاورزی عباس آباد، به یک دستگاه خودرو پراید داخل مزارع مشکوک شدند و پس از رفتن به محل و تفتیش خودرو ۴ قطعه بلدرچین که درهمان محل صید شده بودند کشف و ضبط شد. همچنین پس از بررسی محدوده اطراف خودرو و داخل مزارع کشاورزی یک دسته دام پرنده گیری و یک عدد ابزار تقلید صدای بلدرچین نیز کشف و صورت جلسه شد. پرندگان کشف شده در مناطق آزاد رها سازی شدند و دو متخلف صید پرندگان در این رابطه دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. اراضی کشاورزی محل مناسبی جهت لانه سازی، تخم گذاری و جوجه آوری پرندگانی مانند بلدرچین و طرقه چکاوک می باشد.