مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان بیان کرد: تا پایان سال ۱۳۹۵، با بهره برداری از ۳ هتل در اصفهان، ۵۰۰ تخت به ظرفیت هتل های اصفهان افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، الهیاری در بازدید از ۳ واحد اقامتی، هتل سنتی نکویی، هتل آرماندیس و هتل خواجو گفت: با افتتاح هتل های فوق الذکر که در حال حاضر حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تا پایان سال ۵۰۰ تخت به ظرفیت واحدهای اقامتی استان افزوده خواهد شد.