۳۰۰ کیلوگرم شیر فاسد از خودروی بدون سردخانه در دولت آباد اصفهان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، معاون مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان گفت: در بازرسی های بین شهری کارشناسان بهداشت محیط این مرکز از تانکر حمل شیر، این مقدار شیر فاسد و غیر قابل استفاده کشف شد. هوشنگ طاهری افزود: شیر با دمای ۳۷ درجه بعد از گرفتن از دام لازم است به سرعت در یک ساعت اول انتقال داده شود تا میزان میکروب آن افزایش نیابد و سپس در دمای چهار درجه قرار گیرد.