دومین ازن تراپی کشور در نجف آباد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران به عنوان دارنده اولین مرکز ازن تراپی کشور و انجمن خیریه دیابت جنان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، دومین ازن تراپی کشور در نجف آباد، به صورت تخصصی به درمان عوارض مرتبط با بیماران دیابتی با استفاده از روش ازن تراپی خواهد پرداخت. این شیوه خاص درمانی در بسیاری از موارد، مانع از قطع اعضای بدن بیماران مبتلا به دیابت می شود و در حال حاضر نیز از سراسر کشور بیماران زیادی برای معالجه به این مرکز مراجعه می کنند. این مجموعه می تواند تاثیر بسیار خوبی در تقویت توریسم درمانی نجف آباد داشته باشد.