مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: ۱۵ پروژه در بخش آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امینی اظهار داشت: پروژه آبرسانی به شهرستان گلپایگان، آبرسانی به خوانسار، آبرسانی به شهرک های صنعتی و ساخت مخازن مبارکه، آبرسانی به شهر گز، آبرسانی به محور غرب و مرکز اصفهان (شهید فهمیده)، راه اندازی آب شیرین کن شهر فرخی، پروژه جابجایی تأسیسات آب و فاضلاب میدان استقلال و ۸ پروژه دیگر در بخش آب و فاضلاب از مهمترین پروژه های آبفا استان اصفهان هستند که در ایام هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرند. وی با بیان اینکه پروژه آبرسانی به گلپایگان با اجرای ۴۹ کیلومتر لوله گذاری، احداث تصفیه خانه، ایستگاه پمپاژ و مخزن ذخیره با اعتباری بالغ بر ۲۴۹ میلیارد ریال صورت می گیرد افزود: پروژه انتقال آب به محور غرب و مرکز اصفهان(شهید فهمیده) با اجرای بیش از ۱۱ کیلومتر لوله گذاری با هزینه ای بالغ بر ۱۶۷ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت. این پروژه با هدف رفع مشکل افت فشار آب ساکنین محور غرب و شمال غرب اصفهان و منطقه خمینی شهر عملیاتی گردید. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان بیان کرد: طرح آبرسانی به خوانسار با اجرای ۳۷ کیلومتر خطوط لوله گذاری ساخت ۲ ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب همچنین احداث مخزن ذخیره آب ۵۰۰۰ مترمکعبی با اعتباری بالغ بر ۲۰۲ میلیارد انجام گرفت. مهندس امینی هدف از اجرای پروژه آبرسانی به شهر گز را رفع مشکل کاهش فشار آب همچنین رفع کمبود آب در این شهر در فصل تابستان برشمرد و تصریح کرد: پروژه آبرسانی به شهر گز با اجرای ۷/۱۱ کیلومتر لوله گذاری و هزینه ای بالغ بر ۱۵۶ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.