رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تهیه آمایش محلات شهر اصفهان مهم ترین گام برای حرکت به سمت محله محوری برای شهر اصفهان است و نباید یک شعار و حرکت موقت و مقطعی باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اصغر آذربایجانی اظهار کرد: در جامعه امروز شهری برای دستیابی به توسعه پایدار شهر، محلات بنیادی ترین عناصر شهری و حلقه واسط بین شهر و شهروندان هستند و از گذشته های دور محله های شهر در شکل دهی و سازماندهی امور شهری جایگاه ویژه ای داشتند. وی با تاکید بر اینکه محله رکنی است مابین خانواده و شهر که در حقیقت از تجمع و به هم پیوستگی، معاشرت نزدیک، روابط محکم همسایگی و اتحاد غیر رسمی میان گروهی از مردم به وجود می آید، ادامه داد: احساس هویت و زیست مشترک، تشریک مساعی برای رسیدن به یک زندگی مطلوب جمعی، احساس تعلق و ارزش های مشترک، مشارکت همگانی برای بالا بردن انسجام اجتماعی و تعهدات گروهی شاخصه های اجتماعات محلی در شهرها است و این شاخصه ها سبب شده تا روابط اجتماعی در محلات پویا باشد. آذربایجانی تاکید کرد: هر محله با ارائه خدمات روزمره مورد نیاز خود و با ایجاد نمادهای محله ای و ویژگی های خاص سبب می شود ساکنان آن نوعی احساس تعلق و نوعی هویت داشته باشند تا جایی که هر شهروند با نام محله ای که در آن می زیسته شناخته می شد. وی افزود: در ساختار مدیریتی کلان شهرها محور قرار دادن محلات شهری به عنوان کوچکترین اجزا در نظام تقسیمات درون شهری جهت رسیدن به بهترین شیوه مدیریت اجتماعات شهری از جمله رویکردهای مدیریتی شهرها است و نگاه برنامه ریزان شهری را برای اداره امور شهر به سمت نظام محلی شهری سوق داده و مبنای برنامه ریزی در راستای توسعه شهرها را با در نظر گرفتن اجتماعات محلی و نگاه محله محوری قرار داده است. رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دستیابی به مفاهیمی از جمله توسعه پایدار و فراگیر، عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر همراه با کارآیی بیشتر، توزیع عادلانه امکانات و خدمات و در واقع رفاه بیشتر شهروندان بدون توجه به محیط زندگی و روابط بوم شناسانه در تقسیمات نظام درون شهری امکان پذیر نیست.