رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نجف آباد گفت: پنج هزار جلد کتاب کمک درسی به کتابخانه های شهرستان نجف آباد اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمدیان اظهار داشت: این کتاب‌ها به ارزش۸۱۰ میلیون ریال از طرف یکی از کانون‌های فرهنگی آموزشی در استان اصفهان به اداره کتابخانه های این شهرستان اهدا شده است. وی با اشاره به اینکه همه این کتاب‌ها چاپ جدید است، گفت: پارسال هم تعدادی کتاب کمک درسی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال از همین محل به کتابخانه های شهرستان اهدا شده بود. احمدیان افزود: این کتاب‌ها بین ۹ کتابخانه نهادی و ۱۲ کتابخانه مشارکتی شهرستان توزیع شده است.