مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: طبق قانون، کشف قیمت در بورس اتفاق می‌افتد و این همان کاری است که امروز از سوی فولاد مبارکه رعایت می‌شود.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، بهرام سبحانی اظهار داشت: محصول فولاد، خوراک عام نیست، بلکه در صنایع بزرگ و کوچک به مصرف می‌رسد، از سوی دیگر طی سال‌های گذشته مصرف داخل کم بود و باید مازاد تولید خود را صادر می‌کردیم. وی گفت: وقتی در داخل مصرف کم است، آیا درست است بازار‌های صادراتی را از دست داده و تولیدات را انبار کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود :سال گذشته با بدترین شرایط در حوزه فولاد مواجه بودیم. بنابراین وارد بازارهای صادراتی شدیم. از طرف دیگر وقتی صادرات صورت می‌گیرد با قیمت جهانی محصولات را به فروش می‌رسانیم. وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ قیمت فولاد در داخل ۷۴ درصد و درسال ۹۲ حدود ۴۲ درصد ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی بود اما در سال ۹۴ قیمت‌های داخلی ۱۹ درصد گران‌تر از بازار خارج شد. مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: در آن سال‌ها که قیمت داخل ارزان‌تر بود، کارخانه‌های داخلی که از فولاد استفاده می‌کردند، نمی‌گفتند فولاد را طبق قیمت‌های جهانی، در اختیار مصرف‌کنندگان داخل نیز بگذار اما امروز که قیمت‌های جهانی کمتر شده، ما را محکوم می‌کنند. طبق قانون، کشف قیمت در بورس اتفاق می‌افتد و این همان کاری است که امروز از سوی فولاد مبارکه رعایت می‌شود.