چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای شهرسازی و معماری با موضوع شهر سبز(تجارب جهانی) در هنرسرای خورشید اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای شهرسازی و معماری، موضوع شهر سبز (تجارب جهانی) بررسی می‌شود. این نشست به همت معاونت شهرسازی و معماری و با همکاری معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و فناوری شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد. نشست موضوع شهر سبز (تجارب جهانی) با ارائه دکتر جمال محمدی سید احمدیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود. این نشست روز شنبه ۶ شهریور از ساعت ۱۱ صبح در هنرسرای خورشید واقع در پل چمران، ابتدای خیابان کاوه شمالی، جنب شهرداری منطقه ۷ برگزار خواهد شد و حضور برای تمامی علاقه‌مندان آزاد است.