مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان، دیوار مهربانی را یک پدیده اجتماعی وارداتی دانست و گفت: این پدیده با فرهنگ ایرانی - اسلامی فاصله معناداری دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسعود مهدویان فر با بیان اینکه شعار دیوار مهربانی (نیاز نداری بگذار- نیاز داری بردار) است، افزود: این شعار و آنچه در عمل دیده می شود با فرهنگ ایرانی - اسلامی ما فاصله دارد و بر اساس آموزه های دینی مردم باید آن چیزی را انفاق کند که آنها را دوست دارند و نه آن وسایلی که کهنه و مستهلک شده است و دیگر به آن نیاز ندارند. وی ادامه داد: در حال حاضر می بینیم عده ای با انگیزه های خیرخواهانه لباس های کهنه و وسایل مستهلک را روی دیوارهای مهربانی آویزان می کنند تا افراد نیازمند آنها را بردارند. مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه پدیده دیوار مهربانی در جوامع جنگ زده و در کشورهای اروپایی که با بحران های اجتماعی روبرو بودند شکل گرفت و به تبع فضاهای رسانه ای مجازی در سایر نقاط جهان تسری یافت گفت: در کشورمان و در شهری همچون اصفهان که الگوهای بومی برای کمک کردن به نیازمندان و نوع دوستی وجود دارد، این پدیده اولویت چندانی ندارد. مهدویان فر، نداشتن متولی، انتقال بیماری های پوستی به واسطه لباس ها و به دلیل عدم نظارت مسوولان بهداشتی، نازیبایی شهر، گسترش آسیب ها و بزه های اجتماعی را از دیگر پیامدهای دیوار مهربانی بر شمرد و افزود: هر پدیده اجتماعی که متولی نداشته باشد و نظارت بر آن نباشد بی تردید به هر سمت و سویی سوق پیدا می کند. وی ادامه داد: در پدیده دیوار مهربانی، نیازمند واقعی نیز مشخص نخواهد شد. مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با یادآوری به اینکه در حسن نیت خیرخوانه افرادی که از طریق دیوار مهربانی به نیازمندان کمک می کنند، تردیدی وجود ندارد گفت: وقتی نهادهای دولتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و خیریه های فراوانی در اصفهان وجود دارد، ضرورتی برای ایجاد دیوار مهربانی وجود ندارد و نیکوکاران می توانند کمک های خود را از طریق نهادهای متولی به نیازمندان اهدا کنند. مهدویان فر با اشاره به اینکه شهر اصفهان یک شهر گردشگری است، افزود: در چند ماهه گذشته شاهد رشد قارچ گونه و نازیبای حدود ۱۰۰ دیوار مهربانی بخصوص در معابر پر تردد شهر بوده ایم.