مدیر کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: فریدونشهر از لحاظ تنوع در جاذبه های گردشگری غنای بسیار زیادی دارد و این پتانسیل می تواند شهرستان فریدونشهر را به یکی از قطب های اصلی استان اصفهان در زمینه گردشگری تبدیل نماید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون اله یاری اظهار داشت: در زمینه گردشگری، مهمترین استراتژی ترویج و توسعه بوم گردی است که این امر می تواند علاوه بر تقویت اقتصاد ساکنان محلی، شرایط لازم را برای رشد و توسعه گردشگری منطقه فراهم آورد. وی با تأکید ویژه بر بخش گردشگری شهرستان فریدونشهر گفت: در زمینه توسعه منطقه و اشتغال زایی و کسب درآمد، شناساندن منطقه، معرفی جاذبه های گردشگری انسانی و طبیعی باید تلاش فراوان کرد.