فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد اظهار داشت: با اجرای طرح بزرگ برخورد با مجرمان حرفه ای بیش از ۴۰ سارق، مواد فروش و مجرمان تحت تعقیب در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ خدادوست گفت: در راستای ارتقای احساس امنیت شهروندان طرح بزرگ برخورد با مجرمان حرفه ای پس از هماهنگی با مقام قضایی به مدت یک روز در شهرستان نجف آباد به مرحله اجرا در آمد. وی افزود: در این طرح یک روزه بیش از ۴۰ سارق و مجرم حرفه ای، معتاد تابلو و مجرمان تحت تعقیب مراجع قضایی شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ خدادوست گفت: بیشترین افراد دستگیر شده در این طرح مجرمان حرفه ای و تحت تعقیب مراجع قضایی بودند که با انجام اقداماتی مانند خرید و فروش مواد مخدر، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، کیف قاپی، انجام سرقت های توام با خشونت و زور و دیگر اعمال خشونت آمیز باعث سلب آسایش عمومی شهروندان شده بودند. فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با مخلان آرامش شهروندان و اخلال گران در نظم و امنیت تا افزایش امنیت و آسایش شهروندان ادامه خواهد یافت و پلیس با مشارکت مردم سعی در ایجاد تامین امنیت پایدار دارد.