مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: فوتی‌های ناشی از حوادثکار استان اصفهان امسال بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان ، سلیمانی‌پور اظهار داشت: درچهار ماه گذشته از سال ۹۵ بر اثر حوادث ناشی از کار در استان اصفهان ۳۹ نفرجان خود را از دست داده‌اند . وی آمار فوتی ناشی از حوادث کار در مدت مشابه پارسال را ۳۵ نفر اعلام کرد و افزود: امسال این آمار با افزایش ۶/۱۱ دهم درصدی روبه رو بوده است. مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان سقوط از بلندی را بیشترین علت فوت ناشی از حوادث کار در استان اصفهان اعلام کرد و گفت: امسال ۹۹۹ نفر در حوادث کار مصدوم شدند که ۳۲ نفر آنان زن و بقیه مرد بودند. سلیمانی‌پور افزود: آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در استان اصفهان هم امسال۱/۶ دهم درصد افزایش داشته است. وی گفت: آمار فوتی‌های ناشی از گازگرفتگی با مونواکسید کربن در استان از ابتدای امسال تا کنون ۱۵ نفرمی باشد. مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی را هم۷۲ نفر در استان اعلام کرد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۷۸ نفر بود، ۷/۷ دهم درصد کاهش داشته است.