دبیر کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان گفت: ویژه‌برنامه‌های فرهنگ‌سازی سه‌شنبه‌های بدون خودرو در فاز نخست تا پایان شهریور ادامه دارد و برنامه‌های فرهنگی در این حوزه اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سعید امامی با اشاره به فعالیت‌های اجرایی طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو در نصف‌جهان اظهار داشت: پویش مردمی ترافیک اصفهان به همت شهرداری اصفهان و با کمک دستگاه‌های مختلف اصفهان ایجاد شده و کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان نیز در این زمینه همراه این پویش بوده که کارهای موفقی را در کارهای تبلیغی و برنامه‌ریزی شهری سه‌شنبه‌های بدون خودرو انجام داده است. وی با اشاره به ضرورت توجه به برنامه‌های فرهنگی در حوزه ترافیک گفت: بدون شک اگر بتوانیم این فرهنگ را در بین مردم شهرمان فراگیر کنیم، این موضوع در کاهش ترافیک و آلودگی هوای سطح شهر موثر خواهد بود و شعار هوای پاک عملی خواهد شد. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی درباره اجرای طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو در سطح شهر اصفهان تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در اتاق‌های فکر، رسیدن به یک شعار عملیاتی بود و به همین دلیل، تصمیم بر آن شد که این موضوع، از یک روز در هفته شروع شود و سپس با فرهنگ‌سازی، این رویداد در روز‌های دیگر و در کل مناطق شهر اصفهان اجرا شود. وی افزود: برنامه‌های فرهنگ سازی سه‌شنبه‌های بدون خودرو در فاز اول تا پایان شهریور ادامه دارد و امیدواریم با رفع موانع اجرایی این طرح ادامه دار باشد.