مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: ساخت مدرسه های خیر ساز استان اصفهان ۱۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمدرضا اصفهانی ۶۰ درصد مدرسه های استان اصفهان با کمک خیران و ۴۰ درصد دیگر با اعتبارات دولتی ساخته شده است. وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد مدارس استان فرسوده است، اظهار داشت: از ۳۲ هزار و۵۷۸ کلاس درس در استان ۱۳ هزار و ۲۲۶ کلاس نیاز به مقاوم سازی دارد که ۹ هزار و ۴۳۳ کلاس تخریب شده است. مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان درجذب مشارکت های مردمی همچنان در رتبه سوم کشوری است، افزود: ۴۰ درصد مدارس استان اصفهان هم سامانه گرمایشی غیر استاندارد دارند.