طی حکمی از سوی غلامرضا اصغری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، حمیدرضا شتابی به عنوان معاون درمان این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، طی حکمی از سوی غلامرضا اصغری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، حمیدرضا شتابی عضو هیأت علمی این دانشگاه، به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب شد.

همچنین در این حکم از زحمات حمیدرضا طلوعی در زمان تصدی سرپرستی مسئولیت فوق تشکر شده است.

این سومین بار است که از ابتدای تصدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این دانشگاه در سال ۹۲ معاون درمانی دانشگاه تغییر می‌کند.

حمیدرضا شتابی پس از حیدرعلی داوری و حمیدرضا طلوعی به عنوان سومین نفر در سه سال گذشته در جایگاه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار می‌گیرد.