مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان با بیان حضور ۶٠ درصدی خانم‌ها در بخش آموزش صنایع دستی این استان گفت: ۴۰ درصد شاغلان این عرصه را بانوان تشکیل می‌دهند.

به گزار ش خبرنگار موج از اصفهان ، فریدون اله‌یاری در نشست بانوان سرمایه‌گذار و کارآفرین در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی اظهار داشت:۴۰ درصد شاغلان عرصه صنایع دستی استان را بانوان تشکیل می‌دهند اگرچه حضور خانم‌ها در بخش آموزش صنایع دستی به میزان ۶۰ درصد است. وی بر نقش شکل‌گیری انجمن بانوان توسعه گردشگری در سامان‌دهی فعالیت‌های بانوان تاکید کرد. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان در حوزه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان شاخص است، ابراز داشت: ۱۵ درصد آثار ثبت شده ملی مربوط به اصفهان است و در بخش میراث جهانی نیز با توجه به ثبت سه قنات ایرانی هفت اثر ثبت شده داریم. وی ادامه داد: ۱۹۹ رشته فعال صنایع دستی در اصفهان داریم که دو سوم صنایع دستی کشور و یک سوم صنایع دستی دنیا را شکیل می‌دهد. اله‌یاری تصریح کرد: به همین اعتبار اصفهان به سرعت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی ثبت شده است و از میان چهار شهر ثبت شده در شورای جهانی صنایع دستی تنها اصفهان برند تمامی صنایع دستی و نه یک رشته خاص را به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه اصفهان از نظر طبیعت گردی و جغرافیایی نیز شاخص است، گفت: همه اینها این ظرفیت‌های عظیمی است که نشان می‌د‌هد اصفهان در بحث اقتصاد گردشگری حرف‌های زیادی برای گفتن در حوزه ملی و جهانی دارد. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گردشگری از محورهای اساسی توسعه کشور و اصفهان برشمرد و ابراز داشت: فرصتی استثنایی برای جهش ویژه در حوزه گردشگری در پیش رو داریم؛ تا پایان برنامه ششم توسعه آمار گردشگران خارجی باید ۶۰ درصد افزایش پیدا کند و در این میان اصفهان باید سهم ویژه چهار برابری در حوزه گردشگری خارجی داشته ‌باشد. وی ادامه داد: با توجه به تشکیل انجمن بانوان توسعه گردشگری می‌توانیم به این نتیجه برسیم که سهم بانوان به لحاظ کارآفرینی و سرمایه گذاری نقش عمده‌ای خواهد بود.