به مناسبت هفته دولت ۲۳۰ پروژه دربخش کشاورزی بهره برداری و از ۴۳ تولید کننده برتر استان اصفهان تجلیل بعمل می آید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت تعداد۲۳۰ پروژه کشاورزی که شامل ۱۱۸پروژه آب و خاک و امورفنی مهندسی ، ۱۶ پروژه تولیدات گیاهی ، ۳۸پروژه تولیدات دامی ، ۱۸پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری ، ۲۸ پروژه امور عشایر ، ۷ پروژه صنایع کشاورزی ، ۳ پروژه تحقیقات کشاورزی و ۲ پروژه دامپزشکی و با اعتباری بالغ بر۱۰۹۷ میلیاردریال و اشتغال برای ۱۸۰۰ نفر ، به بهره برداری می رسد . همچنین در اولین روز این هفته ۴۳ نفر از تولیدکنندگان برتر ملی و استانی تقدیر و تجلیل بعمل می آید .