رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: پیشگیری از وقوع جرم مدام توسط رهبری تکرار می‌شود و این مهم آنقدر از اهمیت برخوردار است که در حکم ریاست قوه قضائیه از محورهای انتصاب بوده است.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان مهدی تشکری اظهار کرد: حفظ اقتدار نیروهای مسلح، تکریم ارباب رجوع، حفظ اسرار و مبانی ایجاد نظم و انضباط از محورهای ارزش‌ها و هنجارهایی است که سازمان قضایی نیروهای مسلح دنبال می‌کند. وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از اصول و مؤلفه‌های اصلی است، افزود: اگر در دستگاه قضایی این نگاه باشد که اعمال مجازات سخت باعث تنبیه و ارعاب دیگران بشود، تنها شرط کافی نیست بلکه شرط کافی اقدام‌های مؤثر در تثبیت و یا کاهش نرخ جرم است که در واقع پیشگیری از نکات مهمی است که می‌تواند موجب کاهش نرخ جرم شود. تشکری افزود: سنگ اولیه پیشگیری از جرم در نیروهای مسلح برگزاری کلاس‌های آموزشی است. همچنین ارشد ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهار محال بختیاری گفت: قانون گرایی از مولفه های تقوا است و قانون گرایی موجب شده تا نیروهای مسلح در تامین امنیت کشور موفق باشند. امیر سرتیپ دوم ستاد رضا جهادی ارسی با تقدیر از رئیس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: تاکید بر پیشگیری در حوزه جرایم مربوط به نظامیان، حفظ کرامت نیروهای مسلح و برگزاری نشست های و جلسات دوره ای از مهمترین ویژگی های آقای مهرانفر بود. رئیس سابق سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به حضور ۱۳ ساله خود در این استان گفت: مردم اصفهان مردمی بسیجی، ولایی، فهیم، بابصیرت و دلسوز نظام هستند. در این جلسه ابراهیم مهرانفر تودیع و مهدی تشکری به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان معرفی شد.