کشاورزان خیر شهر دامنه شهرستان فریدن ۶ تن علوفه به وحوش پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، تعدادی از کشاورزان خیر و دوستدار محیط زیست شهر دامنه مقدار ۶ تن علوفه برای تغذیه وحوش و آهوان پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان اهدا کردند. شهر دامنه در ضلع شمالی منطقه حفاظت شده دالانکوه واقع شده و قطب کشاورزی و گردشگری شهرستان فریدن است.