۳۵ طرح توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در استان اصفهان توسط بانوان سرمایه گذار در حوزه گردشگری و صنایع دستی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرکل مناطق نمونه گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: بدون شک یکی از راه کارهای اساسی برای توسعه گردشگری کشور، سپردن این فعالیت ها به بخش خصوصی است، روی همین اصل امروز ۹۹ در صد طرح های توسعه گردشگری کشور به بخش خصوصی سپرده شده است. جلال تاجیک اظهار داشت: با توجه به استقبال بانوان به این امر، لازم است عنوان نمایم که هم اکنون ۳۵ طرح سرمایه گذاری مصوب سازمان میراث فرهنگی در حوزه های گردشگری و صنایع دستی در استان اصفهان توسط بانوان انجام می پذیرد.