۳۵۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف در شهرستان خمینی شهر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر گفت: کارشناسان بهداشت محیط این شبکه در بازرسی از مراکز تهیه و توزیع این شهرستان این میزان غذای تاریخ گذشته و فاسد را کشف کردند. احمد باقری افزود: این اقلام ازجمله انواع نوشیدنی، بیسکوییت و کنسرو توقیف و معدوم شد.