مسوول اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: در حال حاضر وضعیت کیفیت هوا در اصفهان ناسالم برای گروه‌های حساس است و این روند با اندکی کاهش دوباره از روز دوشنبه ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسن خدابخش با بیان اینکه منبع آلودگی در عراق از روز یکشنبه مجدداً تقویت خواهد شد، تصریح کرد: به دنبال تقویت منبع ریزگردها در عراق بار دیگر از مناطق غربی آلودگی وارد کشور شده و استان اصفهان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد شد. وی اظهار داشت: اواخر شنبه و اوایل یکشنبه از میزان گرد و غبار کاسته شده، اما مجدداً از اواخر روز یکشنبه موج جدیدی از گرد و غبار وارد استان خواهد شد و دوباره غرب و مرکز استان را درگیر خواهد کرد. مسوول اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر وضعیت کیفیت هوا در اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است و این روند با اندکی کاهش دوباره از روز دوشنبه ادامه پیدا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: حداکثر دمای هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده ۳۵ و در همین مدت زمان کمترین میزان دما به ۱۸ درجه سانتی گراد خواهد رسید همچنین در این مدت خور و بیابانک با ۴۰ درجه سانتی گراد گرم‌ترین و بویین و میاندشت با ۵ درجه سانتی گراد خنک‌ترین نقطه استان خواهد بود. در حال حاضر میزان دید افقی در شهر اصفهان ۳ کیلومتر و کمترین میزان دید افقی مربوط به ورزنه با ۲ کیلومتر است.