اولین نشست هماهنگی پیرامون نظارت جامع بر مراکز مشاوره ژنتیک با حضور نمایندگان پنج استان شامل اصفهان، یزد، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و مرکزی به میزبانی معاونت پیشگیری بهزیستی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان ۲۴۰ هزار معلول وجود دارد که ممکن است معلولیت ۵۰ درصد آنها محیطی باشد و باید سازمان های ذی ربط برای کاهش این معلولیتها تلاش کنند. صادقی بیان کرد: تولد یک کودک معلول بر اقتصاد خانواده و بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد و هزینه های درمانی سنگینی را ایجاد می کند. وی افزود: ژنتیک امسال ۲۰ ساله می شود اما چقدر بیماریها شناسایی شده اند و ما چقدر توانسته ایم با علم ژنتیک در پیشگیری از معلولیت ها موثر عمل کنیم. مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اذعان به اینکه مردم انتظارات بیشتری دارند و پاسخ به مطالبات آنها دیگر با شعار امکان پذیر نیست، اظهار داشت: ما در کشور حتی یک برنامه جامع معلولیت نداریم و شاخصی نیز برای سنجش معلولیتها وجود ندارد ولی امیدواریم که آمار معلولین در سرشماری سال ۹۵ کاهش یافته باشد. صادقی ادامه داد: خوشبختانه در سالهای جاری با پیگیری مسئولین اجرایی استان و افزایش مراکز مشاوره و فرهنگ سازی های انجام شده آگاهی مردم در زمینه پیشگیری بیشتر شده است و رسالت ما این است که به مردم پیام برسانیم که مشاوره ژنتیک می تواند از آسیب به خانواده ها و تولد کودک دارای نقص پیشگیری کند. وی بیان کرد: با تعامل بیشتر در منطقه شش بهزیستی کشور، خدمات مشاوره کیفیت بیشتری پیدا کند و مردم در سلامت بیشتری زندگی کنند.