مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان گفت: دختران و زنان ١٨ تا ٥٠ سال می توانند با انعقاد قرارداد با تامین اجتماعی از تعهدات و خدمات بیمه ای برخوردار گردند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، جمیل حق پرست  بیان کرد: بیمه زنان خانه دار از آذرماه سال ٨٧ اجرایی گردیده است و استان گیلان با ٢١٠٠٠ بیمه شده در این گروه پیشتاز کشور می باشد.

امکان برخورداری از بیمه برای دختران مجرد بالای ١٨ سال

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه فرهنگ بالای بیمه ای در استان مهمترین عامل ضریب نفوذ در این جامعه بوده است بیمه زنان خانه دار را فرصتی مناسب برای تحقق عدالت اجتماعی و برقراری امنیت خاطر و آرامش بیشتر برای آینده زنان کشور قلمداد نموده و اذعان داشت: تسهیل شرایط و گسترش دامنه سنی از طریق افزایش سن مشمولان از ٤٥ به ٥٠ سال و امکان برخورداری برای دختران مجرد بالای ١٨ سال از ویژگیهای مثبت این بیمه پردازی می باشد.

وی افزود: این بیمه در زیرگروه مشاغل آزاد و با سه نرخ با دامنه تعهدات متفاوت منعقد میگردد که به اختیار متقاضی قابلیت اجرا خواهدداشت. 

حق پرست حداقل مبلغ بیمه برای این گروه با احتساب ماههای سی روزه را حدود ١٣٤ هزار تومان و حداکثر آنرا ٢٠٠ هزار تومان بدون درمان اعلام و اظهار کرد: متقاضیان واجد شرایط با انتخاب درمان و پرداخت سرانه مربوطه می توانند از این تعهد سازمانی نیز بهره مند گردند.