رییس جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان ازپیش بینی برداشت 9هزار تن به از باغات فلاورجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا شکرالهی گفت: متوسط برداشت به از هر هکتار 20 تن است و پیش بینی می شود تا اواخر آبان بیش از 9 هزار تن محصول برداشت شود.

وی افزود: برداشت به از 450 هکتار باغهای پیربکران شهرستان فلاورجان آغاز شده است.

رییس جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان بیان داشت: متوسط برداشت به از هر هکتار 20 تن است و پیش بینی می شود تا اواخر آبان بیش از 9 هزار تن محصول برداشت شود.