رضا میرزایی، از کاهش 40 میلیون متر مکعبی آبهای سطحی استان لرستان در بازه زمانی یکساله طی 10 سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: طی 10 سال گذشته تاکنون به ازای هر سال سطح آب‌های زیرزمینی استان حدود 40 میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

وی، افزود: برآوردهای لازم در این خصوص بر اساس اندازه‌گیری تغییرات سطح و حجم منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی لرستان صورت گرفته است.

رضا میرزایی، گفت: از 10 سال گذشته تاکنون در مجموع سطح آبهای زیرزمینی آبخوان های آبرفتی حدود چهار متر کاهش داشته است.

بیشترین کاهش مربوط به دشت‌های کوهدشت و رومشکان است

وی، ادامه داد: بیشترین کاهش سطح منابع آب زیرزمینی در استان لرستان در بلندمدت مربوط به دشت‌های کوهدشت و رومشکان به ترتیب با 22.5 و هشت متر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تصریح کرد: کسری مخزن سفره آب زیرزمینی دشت کوهدشت در این مدت 164 میلیون مترمکعب و دشت رومشکان 24 میلیون متر مکعب می‌باشد و کاهش منابع آب زیرزمینی در این مناطق به اندازه‌ ای بوده که موجب ممنوعه شدن این 2 دشت شده است.

خروجی آب‌های سطحی لرستان در سال آبی جاری حدود 7 میلیارد متر مکعب است

رضا میرزایی، گفت: خروجی آب‌های سطحی استان لرستان در سال آبی 97-96 حدود هفت میلیارد متر مکعب بوده که از این حدود چهار میلیارد و 480 میلیون مترمکعب روان آب‌های تولیدی استان و 2 میلیارد و 520 میلیون مترمکعب روان آبهای ورودی از استان‌های همجوار به داخل لرستان است.