رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: در سال ۹۶ حدود ۱۰ میلیون تن مواد معدنی در گیلان استخراج ‌شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، فرهاد دلق پوش گفت: هشت درصد مناطق دارای پتانسیل‌های معدنی را دارا است که در سال ۹۶ حدود ۱۰ میلیون تن مواد معدنی در گیلان استخراج ‌شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان میزان استخراج مواد معدنی واقعی شش ماهه اول 96 را 7/3 میلیون تن بیان کرد و ادامه داد: در ششماهه اول سال 97 به میزان 6/5 میلیون تن برداشت معدنی در گیلان انجام  شده است که 58% میزان استخراج در شش ماهه اول سال  97 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته ایم.

دلق پوش اضافه نمود: اصلاح فرایند صدور مجوز برداشت شن و ماسه، فعال‌سازی معادن غیرفعال، تشکیل منظم جلسات شورای معادن استان، کارگروه تعامل با منابع طبیعی و کارگروه‌های مرتبط، شفاف‌سازی میزان نیاز به مصالح در استان را ازجمله برنامه‌های سازمان صنعت معدن تجارت گیلان در سال ۹۷ در حوزه معادن اعلام نمود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۵۲ شهرداری با پروژه‌های عمرانی که همواره نیاز به شن و ماسه رودخانه ای دارند، ۷۲ واحد دانه‌بندی با ظرفیت تولید متوسط از ۱۰۰ هزار تن در سال و پیمانکاران پروژه های عمرانی از متقاضیان شن و ماسه رودخانه‌ای هستند که به طور مکرر به بخش معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان مراجعه می‌ نمایند.

متولی بخش صنعت، معدن و تجارت استان، عدم تناسب ظرفیت عرصه های معدنی موجود با پروژهای عمرانی را مهمترین مشکل این بخش دانست و اظهار داشت: عدم موافقت آب منطقه ای، منابع طبیعی در واگذاری معادن، عدم اعلام نظر صریح دستگاه‌ها در پاسخ استعلامات در ارائه مجوز معادن جهت بهره‌برداری و وجود معارضین محلی و مالکیت اراضی محدوده های معدنی را ازمشکلات دیگرمعدنکاران در بهره‌برداری از عرصه‌های معدنی اعلام نمود.