مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون از اجرای طرح آبیاری نوین در 500 هکتار باغات در تیران و کرون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن حاج عابدی گفت: طرح آبیاری نوین در 500 هکتار باغ های شهرستان تیران و کرون اجرا می شود.

وی افزود : طرح آبیاری کم فشار در باغ های رضوانشهر و تیران اجرایی می شود و در شهر عسگران هزار و 200 هکتار نیز در دست مطالعه است.

حاج عابدی بیان داشت: برای اجرای این طرح مصوب بیش از 40میلیارد ریال اعتبار لازم است که بیش از 34 میلیارد ریال آن از محل حمایت های دولت پرداخت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون با بیان اینکه آبیاری تحت فشار برای مدیریت مصرف آب در شرایط بحرانی و خشکسالی در همه باغ های شهرستان اجرایی می شود گفت: این طرح در باغ های تیران علاوه بر لوله کشی ، سه استخر نگهداری آب احداث و در رضوانشهر به دلیل موقعیت باغ ها بدون احداث استخر اجرا می شود.