مدیرکل کمیته امداد اصفهان ازحمایت کمیته امداد اصفهان از ۳۳ هزار خانوار روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمدرضا متین پور در روز ملی روستا و عشایر گفت: 33 هزار و ۳۵۰ خانوار نیازمند روستایی و عشایری از حمایت کمیته امداد اصفهان بهره‌مند هستند.

وی بخش اصلی خانوارهای تحت حمایت این نهاد در روستاها را سالمندان اعلام کرد و گفت: فقدان زیرساخت بیمه تأمین آتیه و بازنشستگی در روستاهای کشور باعث افزایش سالمندانی شده است که توان کار کردن و منبع درآمد پایداری برای گذران زندگی خود ندارند. این جمعیت به شکل عمده تحت حمایت کمیته امداد قرار دارد و از همه خدمات ارائه شده بهره‌مند هستند.

متین پور مددجویان تحت حمایت این نهاد را از آسیب‌پذیرترین اقشار نیازمند جامعه اعلام کرد و گفت: ایتام، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و بیماران ازکارافتاده‌ای که بیش از ۷۰ درصد ازکارافتادگی داشته باشند، جامعه تحت حمایت کمیته امداد در استان اصفهان را تشکیل می‌دهند.

وی یکی از اهداف مهم این نهاد را شناسایی ظرفیت و توانمندی‌های مددجویان تحت حمایت برشمرد و افزود: کمیته امداد با شناسایی ظرفیت و استعدادهای مددجویان، ضمن ارائه آموزش‌های لازم، تا مرحله کامل خودکفایی از آن‌ها حمایت می‌کند تا از چرخه حمایتی خارج و دیگر نیازمندان نیز بتوانند از خدمات کمیته امداد بهره‌مند شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال ۹۷ مستمری خانوارهای تحت حمایت این نهاد ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد، گفت: این مستمری بر اساس تعداد نفرات پرداخت می‌شود به‌نحوی‌که در حال حاضر خانوارهای یک‌نفره ۱۶۱، دونفره ۲۷۵، سه‌نفره ۳۶۰، چهارنفره ۴۶۶، و پنج‌نفره و بیشتر ۵۱۶ هزار تومان به شکل ماهیانه دریافت می‌کنند.