اداره کل تامین اجتماعی گیلان در ارزیابی و رتبه بندی سازمانی در سال ٩٦ با هفت پله صعود در جایگاه پنجم قرار گرفت .

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، به دنبال انتشار گزارش رتبه بندی و ارزیابی ادارات کل تامین اجتماعی کشور در سال ٩٦ توسط امور استانهای این سازمان، اداره کل تامین اجتماعی گیلان با صعود هفت بله ای از جایگاه دوازدهم به مقام پنجم ادارات کل تیپ یک کشور دست بافت .

این رتبه بندی ها براساس شاخصهای مختلف بیمه ای صورت گرفته و ملاک عمل ارزیابی استانها در عملکرد اجرایی تلقی میگردد .