چهار شهروند بندرعباس بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروب الکلی دست ساز جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، در پی مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست ساز چهار نفر از شهروندان بندرعباسی جان خود را از دست دادند.

گفتنی است که تاکنون 14 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از الکل به بیمارستان منتقل شده اند که چهار نفر  از آن ها فوت کرده و حال برخی دیگر وخیم گزارش شده است.

فاطمه نوروزیان، رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مصاحبه ی تلفنی با خبرنگار موج ضمن تایید این خبر گفت: تعداد مراجعه کنندگان بر اثر مسمومیت ناشی از الکل به بیمارستان 14 نفر است که در رنج سنی 17 تا 50 سال قرار دارند.

رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه حال دو تن از مراجعه کنندگان وخیم است، گفت: این افراد کلیه های خود را از دست داده و دیالیزی شده اند.  

وی افزود: متأسفانه چهار تن از این افراد جان خود را از دست داده اند.