استاندار هرمزگان بر لزوم تامین آب شرب شهرستان های بندرعباس و بندرخمیر از طریق آب شیرین کن ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «فریدون همتی» در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان هرمزگان با تاکید بر اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته آب شرب شهرستان های بندرعباس و بندرخمیر باید از طریق آب شیرین کن تامین شود، عنوان کرد: در این خصوص توافقی در وزارت نیرو انجام دادیم که در آینده از آب سدهای شرق استان هرمزگان برای مصرف بندرعباس و بندرخمیر استفاده نشود.

وی ادامه داد: در راستای تامین آب شهرستان‌های بندرعباس و بندرخمیر، آب شیرین کن 100 هزار متر مکعبی بندرعباس در حال احداث است که فاز نخست آن به زودی وارد مدار می‌شود و باقی مانده نیاز آبی این شهرستان ها نیز از آب شیرین کن دومی که در حال احداث است، تامین خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: دستگاه های مسئول به ویژه شرکت آب و فاضلاب هرمزگان باید به صورت جدی پیگیر اجرای این راهبرد مهم باشند تا فشار موجود از سدهای شرق هرمزگان برداشته شود.