معاون اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشاگرد از ساخت هشت سد سنگی ملاتی در بشاگرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «احمد جنگی زاده» با اعلان این خبر افزود: جمع آوری آب های سطحی، تقویت منابع زیرزمینی و تامین آب آشامیدنی روستاها در بخش های گوهران، گافر و پاراموند از اهداف ساخت این سدها است.

وی گفت: هر یک از این سدها با ظرفیت 350 هزار مترمکعب، ارتفاع پنج و طول تاج ۶۳ متر، مهر ماه به بهره برداری می رسد.

معاون اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشاگرد در پایان خاطر نشان کرد: هزینه ساخت هر یک از سدها ۲۵۰میلیون تومان است که از محل صندوق توسعه ملی تامین می شود.