نقشه های هوا شناسی بیانگر بارندگی از چهارشنبه «بوژه عصر و شب» در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، نقشه های هوا شناسی بیانگر بارندگی از چهارشنبه «بوژه عصر و شب» در منطقه است.

براین اساس شرایط برای افزایش ابر و مه آلود بودن هوا، روند تدریجی کاهشی دما«5 تا 10 سلسیوس» وزش باد و بارندگی«بعضی نقاط شدید» رعد و برق و مواج بودن دریا مهیاست.

بارندگی در روزهای چهارشنبه «عصر و شب» و پنجشنبه در پاره ای از نقاط استان از شدت بیشتری برخوردار است.

احتمال آبگرفتی معابر و بالا آمدن آب رودخانه ها دور از انتظار نیست.

این سامانه ناپایدار تا آخر هفته به تناوب در استان فعال است.