مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از ارسال ۳۵۰ واحد خون از اصفهان برای کمک رسانی به مجروحان حادثه تروریستی اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  مجید زینلی  گفت: برای کمک رسانی به مجروحان حادثه تروریستی اهواز امروز 350 واحد خون به اهواز ارسال شد.

وی با اشاره به اعلام نیاز مجروحان حادثه تروریستی اهواز به انواع گروههای خونی اظهار کرد: برای کمک رسانی به مجروحان این حادثه امروز 350 واحد خون به اهواز ارسال شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اظهار داشت: اداره کل انتقال خون استان اصفهان با آماده باش کامل برای کمک رسانی به مجروحان حادثه تروریستی اهواز آماده هر گونه خدمت رسانی به مجروحان است.