مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان از نظارت 7 گروه بر فعالیت سرویس مدارس شهراصفهان خبر داد.

به گزار ش خبرگزاری موج از اصفهان، هادی منوچهری گفت:همزمان با بازگشایی مدارس 7گروه بر فعالیت سرویس مدارس شهر اصفهان نظارت می کنند.

وی افزود: پنج اکیپ خودرویی و دو اکیپ موتوری بر فعالیت سرویس مدارس شهر نظارت دارند.

منوچهری بیان داشت: در سال جدید تحصیلی 10 هزار خودرو به 72 هزار دانش آموز اصفهانی خدمات ارائه می دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: پنج اکیپ خودرویی و دو اکیپ موتوری بر فعالیت سرویس مدارس شهر نظارت دارند.