مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: ساخت نخستین پایگاه اورژانس محله دهنو اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  غفور راستین بیان داشت: به همت خیران سلامت کلنگ ساخت نخستین پایگاه اورژانس در محله دهنو اصفهان در زمینی به وسعت 200متر مربع بر زمین زده شد.

وی میزان مشارکت خیران در ساخت و تجهیز این پایگاه را بیش ازچهار میلیارد ریال دانست و افزود: با راه اندازی این مرکز می توان به آسیب دیدگان کمربندی خمینی شهر و امام زاده این شهرستان نیز خدمات ارائه داد.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان پیش بینی کرد: نخستین پایگاه اورژانس در محله دهنو اصفهان تا پایان امسال آماده بهره برداری شود.