سرپرست اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان ازاهدای دو تن علوفه برای تغذیه وحوش در پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی اکبر نورزی نیا گفت:خیر دوستدار محیط زیست دو تن علوفه بسته بندی شده برای تغذیه وحوش در پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی نذر طبیعت کرد.

وی افزود: این خیر محیط زیست حدود دو تن علوفه را برای تغذیه وحوش پناهگاه حیات وحش پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اهدا کرد.

نورزی نیا بیان داشت: خیران و دوستداران محیط زیست در شش ماه اول امسال، بیش از ۹ تن علوفه را نذر حیات وحش پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان کرده اند.

سرپرست اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان گفت: به دلیل شرایط خشکسالی منطقه، خیران و دوستداران طبیعت برای تعلیف وحوش مناطق ، به خصوص پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی، علوفه هایی را اهدا و نذر می کنند.

گفتنی است؛ پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی با مساحت حدود 50 هزار هکتار در منطقه جنوب شرقی اصفهان واقع شده است.