مسوول روابط عمومی مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از کشف محموله پوشاک خارجی قاچاق دراصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سعید قاضی عسگر گفت:محموله پوشاک خارجی قاچاق از انباری در اصفهان کشف و جمع آوری شد.

وی افزود:بازرسان مبارزه با قاچاق کالا این مدیریت در بازرسی از این انبار تخلیه بار درمجموع دوهزارو 229 ثوب پوشاک خارجی قاچاق کشف و جمع آوری کردند.

مسوول روابط عمومی مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان  بیان داشت: ارزش  محموله پوشاک خارجی قاچاق کشف شده بیش از یک میلیارد و 565 میلیون ریال می باشد.

گفتنی است؛  متصدی متخلف این انبار پوشاک قاچاق به مراجع قضایی معرفی شد.